Kuntoutus

kuntoutus_kuva.jpg

Kuva: Sydänliitto

 

Kuntoutuksen tavoitteena on, että sydänsairastunut tai läheinen saa tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen ja tukea sairastuneen ja hänen läheisensä psykososiaalisen selviytymiseen. Kuntoutumiskurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa.