Kuntoutus

kuntoutus_kuva.jpg

Kuva: Sydänliitto

 

Kurssien tavoitteena on, että sydänsairastunut tai läheinen saa tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen ja tukea sairastuneen ja hänen läheisensä psykososiaalisen selviytymiseen. Kurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa.