Yhdessä terveyden polulle -hanke

Kaakkois-Suomen Sydänpiirillä RAY:n rahoittama Yhdessä terveyden polulle -hanke vuosille 2013-2015. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan alueen diabetesyhdistykset. Hankkeen tavoitteena on luoda valtimotautipotilaille edellytyksiä hyvään elämään ja vastuunottoon omasta terveydestä. Tähän pyritään selkiyttämällä potilaan hoitoketjua, tarjoamalla vertaistukea, kehittämällä vertaistukimahdollisuuksia ja vahvistamalla vapaaehtoistoiminnan johtamista yhdessä eteläkarjalaisten valtimotautijärjestöjen yhteistyönä. 

Hankkeen aikana on:

- koulutettu alueelle yli 30 vertaistukihenkilöä. Heidän tietonsa löytyvät Toiminta-välilehden alta.

- aloitettu ympäri maakuntaa monipuolista kerhotoimintaa, nämä tiedot löytyvät Toiminta-välilehden alta tapahtumakalenterista. Kerhot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eivätkä vaadi jäsenyyttä. 

- koulutettu yhdistysten vapaaehtoistoimijoita ja hallituksen jäseniä

- järjestetty monipuolisia avoimia yleisöluentotilaisuuksia

- tehty oppilaitosyhteistyötä järjestämällä kauppatapahtumia