Kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 

Kuntoutumiskurssit ovat joko avo- tai laitoskursseja. Kurssin ohjelmallinen laajuus on vähintään 24 tuntia. Kurssi voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa osassa. Kurssiin voi liittyä verkossa toteutettavia osia tai jaksoja. 

Kurssien tavoitteena on antaa sydänsairastuneelle ja hänen läheiselleen tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen ja tukea sairastuneen ja hänen läheisensä psykososiaalisen selviytymiseen. Kuntoutumiskurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa. 

Osallistujamäärä kurssille on 8-12 kuntoutujaa (+ mahdolliset läheiset). Kuntoutumislaitoksissa toteutettaviin kursseihin sisältyy kurssiohjelma, täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa.

Hakeminen

Etsi kursseja Kuntoutuskalenterista.

Kuntoutumiskurssille haetaan SSL 1 -hakemuslomakkeella

(ruotsinkielinen SSL Blanket 1), johon liitetään kopio epikriisistä ja tarvittaessa muita selventäviä liitteitä. Hakemus lähetetään kunkin kurssin kohdalla mainittuun osoitteeseen. Yhdellä hakulomakkeella haetaan vain yhdelle kurssille. Kuntoutumiskurssien matkakustannuksista voi hakea korvausta Kelasta. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan. Tätä varten tarvitaan lääkärin suositus kurssille (täytettynä SSL 1 -lomakkeen alaosa tai hoitoselosteeseen tai lääkärintodistukseen kirjattu suositus tai erillinen vapaamuotoinen lausunto).

Ohje SSL 1 -hakulomakkeen lataamiseen ja tulostamiseen:

  • klikkaa SSL 1-hakulomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
  • valitse sen jälkeen Download-toiminto
  • valitse Direct download -toiminto
  • lataa sitten lomake omalle koneellesi
  • täytä lomake omalla koneellasi sähköisesti ja lähetä se sähköpostilla eteenpäin
  • vaihtoehtoisesti tulosta tallentamasi lomake ja täytä se käsin 

Työelämässä olevat voivat hakea myös sopeutumiskurssien ajalta Kelasta kuntoutusrahaa korvauksena ansionmenetyksestä. Lisätietoja kuntoutusrahasta saa Kelan toimipisteistä ja sivuilta www.kela.fi.

 

Kaakkoisen alueen kevään 2019 sopeutumisvalmennuskurssit:

 

 

1.-3.4.2019 Sepelvaltimotautipotilaan arjen valinnat kurssi pariskunnille. Kurssipaikka: Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra. Haku kurssille päättyy 25.2.2019.

 

8.-10.4.2019 Sepelvaltimotautipotilaan arjen valinnat kurssi. Kurssipaikka: Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra. Haku kurssille päättyy 1.3.2019.

 

Ylläolevista kursseista lisätiedot ja hakemukset liitteineen Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry (muutamme, uusi osoite tiedossa 1.1.2019), puh. 044 311 1553, heli.heimala@sydan.fi

 

 

 

 

AVOKUNTOUTUSTA SYDÄNSAIRAILLE

Kuntoutuksessa opit tunnistamaan paremmin sairauden oireita, löydät rohkeutta turvalliseen liikkumiseen ja opastusta nopeampaan kuntoutumiseen. Saat arvokasta vertaistukea ja tietoa ruokavalion ja elämäntapojen vaikutukseta. Opit myös keinoja kehittää omaa työ- ja toimintakykyäsi. 

Kenelle: sydänsairautta sairastavat aikuiset, jokta ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai saavat kuntoutustukea. 

Hakeutuminen: Kuntoutukseen hakeudutaan työterveyshuollon, terveyskeskuksen tai oman hoitavan lääkärisi kautta. Aloite kuntoutukseen voi tulla myös sinulta itseltäsi.Voit ottaa asian puheeksi lääkärisi tai muun hoitavan tahon kanssa. 

Kelalle toimitettvan kuntoutushakemuksen saat Kelasta tai Vervestä. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon, joka sisältää tiedot sairauden aiheuttamista haitoista, tämänhetkisestä työ- ja toimintakyvystäsi sekä suosituksen kuntoutukseen. Kurssit totetuteaan yhdessä Kelan kanssa.